Klima uređaj Galanz AUS 18H53R120C3 - Samsara

Klima uređaj Galanz AUS 18H53R120C3

CENA: 65,500.00 Din

 • Klima uredjaji Galanz

  GALANZ kudo klima uređaj – AUS 18H53R120C1

  ANTI-COLD AIR FUNKCIJA
  Kada se uključi grejanje unutrašnji ventilator počinje sa radom tek kad je temperatura u cevi dovoljno visoka, da bi se izbeglo po korisnika neprijatno hladno strujanje.
  SAMODIJAGNOZA I SAMOZAŠTITNA FUNKCIJA
  Samodijagnostifikućom funkcijom, greške će se detektovati mikrokompjuterskim čipovima i prikazati na led čipovima unutrašnje jedinice. nakon toga će se primeniti i automatska zaštita.
  HIDROFILNO ALUMINIJUMSKO SAĆE
  Hidrofilno aluminijumsko saće omogućava da kondezovana voda teče između saća i time poboljšavaju efikasnost hlađenja. Takođe, poboljšavaju i efikasnost grejanja ubrzavajući proces odleđivanja.
  KOMPLET ZA GREJANJE KONDENZATORA
  Komplet za grejanje kondenzatora pomaže u zaštiti kondenzatora od zaleđivanja u režimu grejanja u režimu niskih zimskih temperatura, tako da klima uređaj Galanz može da radi pravilno u režimu grejanja.
  LED DISPLEJ KLIMA UREĐAJA
  Pomaže korisniku da prati i upravlja uređajem jasno i lako.
  KONEKTOR ZA LAKO POVEZIVANJE
  Ugrađena terminal ploča doprinosi brzom i jednostavnom povezivanju između unutrašnje i spoljne jedinice.
  KOMPLET ZA GREJANJE KOMPRESORA
  Tokom zime sa izuztno niskim temperaturama, kompresor se može lako zamrznuti i tada se teško pokreće. Ali uz komplet za grejanje kompresora, kompresor se može zagrevati polako i tako će se pokrenuti pravilno.
  SLEEP MODE
  U spavujućem režimu, podešena temperatura se povećava (hlađenje) 1C ili opada (grejanje) 2C po satu automatski u prva dva sata po podešavanju spavajućeg režima, što pomaže postizanje najkomfornije temperature a u isto vreme i štedi energuju. Klima uređaji se podešavaju u sleep modu onako kako vama odgovara, da bi temperatura bila idealna.
  TURBO
  Turbo funkcijom se prostorija može ohladiti ili ugrejati do podešene temperature u najkraćem.
  AUTO RESTART
  U slučaju nestanka struje, mikrokompjuterski čip će zapamtiti tekući režim rada, i upravljane vazdušnom strujom može se restartovati u režimu u kojem je prethodno radila čim napajanje struje ponovo počne
  SNAŽNO SMANJENJE VLAGE U PROSTORU
  Uobičajeno se koristi u kišnim danima ili oblastima sa visokom vlagom. Uključujući ovaj režim, u prostoriji se može postići prijatan nivo vlažnosti vazduha za korisnika, bez smanjenja temperature u vazduhu.
  NERĐAJUĆE SPOLJNO KUĆIŠTE
  Kućiste spoljne jedinice je napravljeno od elektrolitički pocinkovanog čeličnog lima.
  GREJAČ UNUTRAŠNJE JEDINICE
  Ugrađen električki grejač pali se u režimu grejanja a koristi se lako za brže postizanje optimalne temperature u prostoriji pri niskim spoljnim temperaturama, tako i za brže otapanje spoljne jedinice.

  Galanz-klima-uredjaj-9

  NANO SILVER FILTER
  Kod Galanz klima uredjaja iz KUDO serije ugradjen je NANO filter koji može da uništi ćelijski sloj bakterija snažno apsorbuje SH grupu proteina u bakterijama, stopa uništenja unutar klime je veća od 99%.

  BIO FILTER
  Bio filter ima visoku foto katalizirajuću moć, kojom detektuje i neutrališe sve neprijatne mirise, viruse, formaldehid i ostala hemijska isparenja. Nano-metar katalizator može da obnovi dezodorišuću funkciju samo izlaganjem sunčevoj
  svetlosti.

  FILTER ZA PRAŠINU
  Filter za prašinu je klasičan filter kod klima uredjaja koji može da zaustavi većinu malih čestica prašine i veoma lak je za pranje i čišćenje.

  Galanz-klima-uredjaj-prodaja

  PLAZMA FILTER KOD GALANZ KLIMA UREDJAJA
  Prolaskom kroz visokonaponsko polje od 5kV čestice prašine, neprijatnih mirisa i virusa ioniziraju se pozitivnim električnim nabojem koje se pri prolasku kroz izmenjivač, koji je nabijen elektro-negativnim nabojem, lepe za lameleizmenjivaèa na kojima se kondenzuje voda iz vazduha te sva prljavština otiče odvodom kondenzata

  JONIZATOR
  Jonizator u kliam uredjaju može stvoriti više od 1.000.000/cm3 anjona, koji mogu stimulisati cirkulaciju krvi, poboljšati funkciju pluća i sprečiti respiratorno prenosive bolesti.

  Galanz-klima-uredjaj-akcija

  AUTOMATSKO ČIŠĆENJE
  Jedan od glavnih razloga što svi klima uredjaji emituju neprijatne mirise jeste razmnožavanje budji i bakterija na isparivaču. Funkcijom za automatskočišćenje isparivač se kod klime može čistiti automatski i time smanjiti mogućnost razmnožavanja budji i bakterija u klima uredjaju (to nije samo za Galanz klima uredjaje, nego to pravilo važi za sve klime). Sa druge strane,čišćenje isparivača doprinosi efikasnijem radu klima uredjaja i štedienergiju i prilikom hladjenja i grejanja.

  Galanz-klima-uredjaj-beograd

 • Funkcije GALANZ klima uređaja – AUS 18H53R120C3

  1-klima-uredjaji-galanz Sleep mode
  U spavajućem režimu, podešena temperatura se povećava, na hlađenju 1C, ili opada na grejanju 2C po satu automatski u pva dva sata po podešavanju spavajućeg režima, što postiže postizanje najkomfornije temperature prilikom rada klima uređaja a u isto vreme i štedi energiju
  2-klima-uredjaji-galanz Turbo Funkcija
  Turbo funkcijom se prostorija može ohladiti ili ugrejatido podešene temperature u najkraćem roku.
  3 klima uredjaji galanz Auto Restart
  U slučaju nestanka struje, mikrokompjuterski čip će zapamtiti tekući režim rada, i upravljanje vazdušnom strujom može se restartovati u režimu u kojem je prethodno radila čim napajanje strujom ponovo počne.
  4-klima-uredjaji galanz Snažno smanjenje vlage u vazduhu
  Uobičajeno se koristi u kišnim danima ili oblastima sa visokom vlagom. Uključujući ovaj režim, u prostoriji se može postići prijatan nivo vlažnosti vazduha za korisnika, bez smanjenja temperature u prostoriji.
  5-klima-uredjaji galanz Nerđajuće spoljno kućište
  Kućište spoljne jedinice je napravljeno od elektrolitički pocinkovanog čeličnog lima.
  6-klima-uredjaji galanz Unutrašnje ožljebljena bakarna cev
  Superiorna unutrašnje ožljebljena bakarna cev čini protok rashladne tečnosti mnogo bržim, i povećava efikasnost razmene toplote 30-50% u poređenju sa tradicionalno glatkom bakarnom cevi.
  6-klima-uredjaji-galanz Sistem niskošumnog strujanja i ventilator velikog prečnika
  Bez smanjenja obima strujanja, ventilator velikog prečnika može uveliko smanjiti buku koju proizvodi unutrašnja jedinica.
  8-klima-uredjaji-galanz Anti-cold Air Funkcija
  Kada se uključi grejanje, unutrašnji ventilator počinje sa radom tek kada je temperatura u cevi dovoljno visoka, da bi se izbeglo po korisnika neprijatno hladno strujanje.
  10-klima-uredjaji-galanz Samodijagnostifikujuća i samozaštitna funkcija
  Samodijagnostifikujućom funkcijom, greške će se detektovati mikrokompjuterskim čipovima i prikazati na LED displeju unutrašnje jedinice. Nakon toga će se primeniti i automatska zaštitita.
  11-klima-uredjaji-galanz Hidrofilno aluminijumsko saće
  Hidrofilno aluminijumsko saće isparivača omogućava da kondenzovana voda teče slobodno između saća i time poboljšavaju efi kasnost hlađenja. Takođe, poboljšavaju i efikasnost grejanja ubrzavajući proces odleđivanja.
  12-klima-uredjaji-galanz Komplet za grejanje kondenzatora
  Komplet za grejanje kondenzatora pomaže u zaštiti kondenzatora od zaleđivanja u režimu grejanja tokom niskih zimskih temperatura, tako da klima uređaj može da radi pravilno u režimu grejanja.
  13-klima-uredjaji-galanz LED Displej
  Pomaže korisniku da prati i upravlja uređajem jasno i lako.
  14-klima-uredjaji-galanz Konektor za lako povezivanje
  Ugrađena terminal ploča doprinosi brzom i jednostavnom povezivanju između unutrašnje i spoljne jedinice.
  15-klima-uredjaji-galanz Komplet za grejanje kompresora
  Tokom zime sa izuzetno niskim temperaturama, kompresor se može lako zamrznuti i tada se teško pokreće. Ali uz komplet za grejanje kompresora , kompresor se može zagrevati polako i tada će se pokrenuti pravilno.
Top